როგორ დავირეგისტრიროთ მიწის ნაკვეთი?

www.sakutreba.ge - წარმოგიდგენთ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ახალ ვებპორტალს, რომელიც მოქალაქეებს მიწის რეგისტრაციის პროცესში დაეხმარება!

📢www.sakutreba.ge - წარმოგიდგენთ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ახალ ვებპორტალს, რომელიც მოქალაქეებს მიწის რეგისტრაციის პროცესში დაეხმარება!

🔖გზამკვლევის შექმნა ჩვენმა ორგანიზაციამ პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ გადაწყვიტა. საქართველოს არაერთ მოქალაქეს გავუწიეთ დახმარება და კონსულტაცია მიწის რეგისტრაციის საკითხებზე, თუმცა პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ასევე გადავწყვიტეთ ახალი ვებპორტალის მეშვეობით ყველა იმ მოქალაქის დახმარება, ვისაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მიწა დღემდე არ აქვს დარეგისტრირებული

🇸🇪ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) მხარდაჭერით